Novosti i događanja
———

Naslovna   ›   Iznos godišnje naknade

HOPAL je odredio iznos godišnje naknade za uporabu HSPAL-a
——

28. rujna 2018.
HOPAL je odredio iznos godišnje naknade za uporabu Hrvatskog sustava za provjeru autentičnosti lijekova od strane nositelja odobrenja

Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova – HOPAL, temeljem službene liste nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), čiji su lijekovi obuhvaćeni Direktivom o krivotvorenim lijekovima, te uključujući načela koja je objavio i odobrio Upravni odbor HOPAL-a za model izračuna naknade za uporabu Hrvatskog sustava za provjeru autentičnosti lijekova od strane nositelja odobrenja, naknada za 2019. određuje se u sljedećem iznosu

53.000,00 HRK po nositelju odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Ovu naknadu treba uplatiti HOPAL-u do kraja ožujka 2019. godine svaki nositelj odobrenja ili ovlašteni predstavnik s navedene liste nositelja odobrenja, nakon sklapanja ugovora.