O HOPAL-u
———

Naslovna   ›   O HOPAL-u

O HOPAL-u
——

Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova (HOPAL) neprofitna je organizacija koja predstavlja razne dionike, proizvođače lijekova i distributere, uključene u zaštitu legalnog opskrbnog lanca od krivotvorenih lijekova u Hrvatskoj. HOPAL je odgovoran za provedbu i održavanje Hrvatskog sustava za provjeru autentičnosti lijekova.

HOPAL je osnovan 20. srpnja 2017. Osnivači su kao punopravne članice: HUP – Udruga proizvođača lijekova (HUP-UPL), HGK – Udruženje trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima i IF! – Inovativna farmaceutska inicijativa te Hrvatska ljekarnička komora kao aktivna članica.

Poziv na sudjelovanje - Business Forum

Poziv na sudjelovanje - Business Forum: Visegrad Group countries + Croatia and Slovenia Medicines Verification Business Forum, 15.11.2018. Zagreb.

Pročitajte više

Dopis dionicima

Osnovna metoda borbe protiv krivotvorenja u EU i zaštite legalnog lanca opskrbe lijekovima jest sveobuhvatni sustav verifikacije uveden Direktivom o krivotvorenim lijekovima (FMD).

Pročitajte više

O HOPAL-u

Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova neprofitna je organizacija koje predstavlja razne dionike, i nositelje odobrenja za stavljanje lijeka...
Pročitajte više