Sustav provjere autentičnosti lijekova
———

Naslovna   ›   Sustav provjere autentičnosti lijekova   ›   EMVO/EMVS

Europski sustav za provjeru autentičnosti lijekova
——

Provedbu zahtjeva za jedinstvene identifikatore u cijeloj Europi nadzire više dionika –proizvođači lijekova i paralelni distributeri, ljekarnici i veledrogerije – koji surađuju diljem Europske unije. Organizacije dionika u sektoru lijekova okupile su se na europskoj razini kako bi uspostavile Europski sustav za provjeru autentičnosti lijekova (EMVS). U središtu tog sustava je Europska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova (EMVO) koja održava središnji repozitorij (EU Hub) koji povezuje sve nacionalne i nadnacionalne podatkovne repozitorije u Europi i služi kao platforma koja omogućuje provjeru autentičnosti lijekova bilo gdje u opskrbnom lancu u Europskom gospodarskom prostoru (eng. European Economic Area, EGP). EMVS je uspostavljen kao sustav u oblaku.

Kako bi se opterećenost nacionalne organizacije koja je odgovorna za uspostavljanje i održavanje repozitorijskog sustava svela na najmanju moguću mjeru, EMVO je izradio blueprint model koji osigurava praktičnu i ekonomičnu provedbu. Taj blueprint model obuhvaća plan podrške ili provedbeni paket i kratak popis povlaštenih pružatelja usluga, uključujući tvrtku Solidsoft Reply, koja kao dobavljač radi na izradi hrvatskog sustava.

Sustav provjere autentičnosti lijekova

Novosti Europske organizacije za provjeru autentičnosti lijekova (EMVO)

Poziv na sudjelovanje - Business Forum

Poziv na sudjelovanje - Business Forum: Visegrad Group countries + Croatia and Slovenia Medicines Verification Business Forum, 15.11.2018. Zagreb.

Pročitajte više

Dopis dionicima

Osnovna metoda borbe protiv krivotvorenja u EU i zaštite legalnog lanca opskrbe lijekovima jest sveobuhvatni sustav verifikacije uveden Direktivom o krivotvorenim lijekovima (FMD).

Pročitajte više

O HOPAL-u

Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova neprofitna je organizacija koje predstavlja razne dionike, i nositelje odobrenja za stavljanje lijeka...
Pročitajte više