Sustav provjere autentičnosti lijekova
———

Naslovna   ›   Sustav provjere autentičnosti lijekova   ›   EMVO/EMVS

Europski sustav za provjeru autentičnosti lijekova
——

Provedbu zahtjeva za jedinstvene identifikatore u cijeloj Europi nadzire više dionika –proizvođači lijekova i paralelni distributeri, ljekarnici i veledrogerije – koji surađuju diljem Europske unije. Organizacije dionika u sektoru lijekova okupile su se na europskoj razini kako bi uspostavile Europski sustav za provjeru autentičnosti lijekova (EMVS). U središtu tog sustava je Europska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova (EMVO) koja održava središnji repozitorij (EU Hub) koji povezuje sve nacionalne i nadnacionalne podatkovne repozitorije u Europi i služi kao platforma koja omogućuje provjeru autentičnosti lijekova bilo gdje u opskrbnom lancu u Europskom gospodarskom prostoru (eng. European Economic Area, EGP). EMVS je uspostavljen kao sustav u oblaku.

Kako bi se opterećenost nacionalne organizacije koja je odgovorna za uspostavljanje i održavanje repozitorijskog sustava svela na najmanju moguću mjeru, EMVO je izradio blueprint model koji osigurava praktičnu i ekonomičnu provedbu. Taj blueprint model obuhvaća plan podrške ili provedbeni paket i kratak popis povlaštenih pružatelja usluga, uključujući tvrtku Solidsoft Reply, koja kao dobavljač radi na izradi hrvatskog sustava.

Sustav provjere autentičnosti lijekova

Novosti Europske organizacije za provjeru autentičnosti lijekova (EMVO)