O HOPAL-u
———

Naslovna   ›   O HOPAL-u   ›   Financiranje

Financiranje
——

Hrvatski sustav za provjeru autentičnosti lijekova financiran je naknadama koje plaćaju nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet (MAH), čiji su podaci o proizvodima pohranjeni u nacionalnom repozitoriju, iz kojih će se financirati i tekući troškovi HOPAL-a.

Proizvođači lijekova, veledrogerije i ljekarne moraju snositi troškove internih promjena, uključujući troškove promjene pakiranja, instaliranja skenera, ažuriranja programskih sustava, itd.