Sustav provjere autentičnosti lijekova
———

Naslovna   ›   Sustav provjere autentičnosti lijekova   ›   Sigurnost pacijenata

Sigurnost pacijenata
——

Od veljače 2019. lijekovi stavljeni na tržište će morati imati sljedeće sigurnosne oznake:

1. zaštitu od otvaranja (slično onomu što vidite na kartonu mlijeka) koja dobavljaču jamči da proizvod nije bio otvaran. Takve su zaštite već uobičajene na mnogim lijekovima, ali će ubuduće biti obvezne za većinu lijekova,

2. poseban dvodimenzionalni barkod koji sadržava informacije o lijeku, poznate kao jedinstveni identifikatori. U tom će barkodu biti sadržan kod proizvoda, serijski broj, broj serije i roka valjanosti.

Detaljni su tehnički zahtjevi za jedinstvene identifikatore i baze podataka ili „repozitorije“ u kojima će oni biti pohranjeni utvrđeni Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/161 (također poznata kao „Delegirana uredba“).

Delegiranom uredbom utvrđen je rok provedbe do 9. veljače 2019., a proizvođači se moraju pobrinuti da lijekovi stavljeni na tržište nakon ovoga datuma imaju potrebne sigurnosne oznake.

Za više informacija pogledajte stranicu Safety Features for Medicinal Products for Human Use.