Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova
———

Novosti

————

Novi opći uvjeti

Upravni odbor HOPAL-a je na redovnom sastanku 24.09.2020. donio odluku o novim Općim uvjetima za korištenje krajnjih korisnika…

Pročitajte više

————
————
————

Dopis dionicima

Osnovna metoda borbe protiv krivotvorenja u EU i zaštite legalnog lanca opskrbe lijekovima jest sveobuhvatni sustav verifikacije uveden Direktivom o krivotvorenim lijekovima (FMD). Sveobuhvatna verifikacija je sustav provjere autentičnosti lijekova koji uključuje obveznu upotrebu sigurnosnih oznaka te repozitorij koji pohranjuje podatke o svakom…

Pročitajte više

————

Objava za medije

Hrvatska je pravovremeno uspostavila sustav koji provjerava autentičnost lijekova, jamstvo pacijentu da je preuzeo siguran lijek…

Pročitajte više

————

Iznos godišnje naknade

HOPAL je odredio iznos godišnje naknade za uporabu Hrvatskog sustava za provjeru autentičnosti lijekova od strane nositelja odobrenja. Temeljem službene liste nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), čiji su lijekovi obuhvaćeni Direktivom o krivotvorenim lijekovima…

Pročitajte više