Dionici
———

Naslovna   ›   Dionici   ›   Dobavljači IT programa

Dobavljači IT programa
——

Ljekarne, bolnice i veledrogerije moraju izvršiti elektroničko spajanje s HOPAL-ovim repozitorijem, što mogu učiniti upotrebom postojećih programskih sustava za izdavanje lijekova i upravljanje zalihama.

HOPAL surađuje izravno s dobavljačima tih sustava (i prema potrebi s internim programerima u veledrogerijama i bolnicama) kako bi osigurao paket za razvoj programa (SDK) i dao potrebnu podršku za izradu sučelja između njihovog sustava i HOPAL-ovog repozitorija.

Popis certificiranih IT dobavljača dostupan je u HOPAL-u. Možete nas kontaktirati putem e-maila .

Dobavljači IT programa koji žele dobiti više informacija mogu nam se obratiti na .

Poziv na sudjelovanje - Business Forum

Poziv na sudjelovanje - Business Forum: Visegrad Group countries + Croatia and Slovenia Medicines Verification Business Forum, 15.11.2018. Zagreb.

Pročitajte više

Dopis dionicima

Osnovna metoda borbe protiv krivotvorenja u EU i zaštite legalnog lanca opskrbe lijekovima jest sveobuhvatni sustav verifikacije uveden Direktivom o krivotvorenim lijekovima (FMD).

Pročitajte više

O HOPAL-u

Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova neprofitna je organizacija koje predstavlja razne dionike, i nositelje odobrenja za stavljanje lijeka...
Pročitajte više