O HOPAL-u
———

Naslovna   ›   O HOPAL-u   ›   Čime se bavimo

Čime se bavimo
——

HOPAL je neprofitna organizacija koju je osnovala grupa dionika iz opskrbnog lanca lijekovima u Hrvatskoj (proizvođača lijekova, veledrogerija i ljekarnika) za uspostavljanje i održavanje Hrvatskog sustava za provjeru autentičnosti lijekova.

Osnivanje HOPAL-a uređeno je zakonskim propisima EU-a/EGP-a. Točnije, Direktivom o krivotvorenim lijekovima (Direktiva 2011/62/EU) uveden je zahtjev u skladu s kojim sva pakiranja lijekova koji se izdaju na recept moraju imati poseban barkod koji sadržava jedinstvene identifikatore, koji će omogućiti provjeru autentičnosti pakiranja dok ono prolazi kroz opskrbni lanac lijekovima i prije njegova izdavanja bolesniku.

Detaljni će podaci o jedinstvenim identifikatorima svakog pakiranja biti pohranjeni u nacionalnoj bazi podataka („repozitoriju“). Proizvođači lijekova i nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet imaju obvezu osnovati i financirati neprofitni pravni subjekt koji će održavati takav nacionalni repozitorij. U Hrvatskoj će tu funkciju imati HOPAL.