O HOPAL-u
———

Naslovna   ›   O HOPAL-u   ›   Etičnost i transparentnost

Etičnost i transparentnost
——

Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova (HOPAL) provodi i u Hrvatskoj u potpunosti osigurava primjenu Direktive 2011/62/EZ koja se odnosi na lijekove za ljudsku upotrebu kao i drugih mjerodavnih akata Europske unije i nacionalnih propisa koji se odnose na identifikaciju i provjeru autentičnosti lijekova. HOPAL u svome djelovanju primjenjuje najstroža načela usklađenosti sa svim relevantnim propisima, smjernicama i dobrim praksama.

Na linku ispod preuzmite Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2023.