Novosti i događanja
———

Naslovna   ›   Objava za medije

Serijalizacija lijekova – od danas provjera autentičnosti lijekova dodatno jamči sigurnost pacijenata
——

9. veljače 2019.
Hrvatska je pravovremeno uspostavila sustav koji provjerava autentičnost lijekova, jamstvo pacijentu da je preuzeo siguran lijek

Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova (HOPAL) je u okviru zadanih rokova uspješno privela kraju proces implementacije Nacionalnog sustava za provjeru autentičnosti lijekova na recept koji će spriječiti izdavanje krivotvorenih lijekova kroz legalni lanac opskrbe. Unatoč tome što u našoj zemlji dosad nije zabilježen slučaj prijave krivotvorenog lijeka, cilj je onemogućiti da do takve situacije uopće dođe te spriječiti da se na bilo koji način ugrozi zdravlje pacijenata.

‘U suradnji sa svim dionicima uspjeli smo ispuniti visoke zahtjeve složenog informatičkog sustava i na vrijeme izgraditi platformu koja omogućuje povezanost s Europskim središtem za provjeru autentičnosti lijekova (EMVS). Podaci o proizvodima i pakiranjima lijekova koji se prikupljaju u EU sustavu dostupni su i u Nacionalnom sustavu za provjeru autentičnosti lijekova, koji je od danas u potpunosti spreman i funkcionalan te je započeo s primjenom. Na ovaj se način povećava sigurnost pacijenata, a time i zaštita njihovog zdravlja. Svaki lijek koji se izdaje na recept, a koji se od 09. veljače 2019. pusti u promet, na svojoj kutijici mora imati zaštitu od otvaranja i jedinstvenu oznaku, odnosno serijalizacijski broj na pakiranju kako bi se u sustavu u svakom trenutku moglo provjeriti njegovo porijeklo’, istaknula je izvršna direktorica HOPAL-a Morana Dostal te dodala kako se time dodatno jamči da je pacijent preuzeo siguran i autentičan lijek.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, količina krivotvorenih lijekova na svjetskom tržištu kontinuirano raste, a gotovo je svaki drugi lijek kupljen putem interneta – krivotvoren. U zemljama u razvoju na crnom se tržištu proda i do 30 posto svih lijekova, dok je u razvijenim zemljama taj postotak manji, no u stalnom porastu. Slobodnim protokom roba i usluga u EU može se povećati rizik od krivotvorina koje mogu ući na tržište, a projektom serijalizacije, kojim se dodatno označava kutijica lijeka i osigurava od neovlaštenog otvaranja, želi se zadržati ova tekovina ujedinjene Europe, istovremeno stavljajući u veći fokus zaštitu i sigurnost pacijenata.

Projekt serijalizacije omogućuje stroži nadzor nad prometom lijekovima na europskom tržištu, a Hrvatska, kao članica Europske unije, obvezna je na svom teritoriju primijeniti odredbe Direktive o krivotvorenim lijekovima i Delegirane uredbe Komisije EU. U skladu s njima, sve su države članice EU kroz nacionalne organizacije bile dužne uspostaviti nacionalne sustave za verifikaciju lijekova do 9. veljače 2019., kada projekt serijalizacije kreće u primjenu, što je Hrvatska pravovremeno realizirala. Od danas bi na sustav trebale biti povezane sve ljekarne, bolnice i veledrogerije, odnosno ukupno gotovo 1.200 krajnjih korisnika. Budući da je projekt i službeno zaživio, HOPAL je kao i dosada svim dionicima u distribucijskom lancu lijekovima u Hrvatskoj na raspolaganju za tehničku podršku koja podrazumijeva održavanje Sustava za verifikaciju.